Ore

Ore socken är sedan 1974 en del av Rättviks kommun, men oremålet är mycket annorlunda än Boda- och Rättviksmål.
Man kan höra att Oremålet är mer likt vissa mål från Mora än Orsamål, som ju geografiskt ligger närmare.
Detta öppnar för spännande teorier om hur dessa bygder en gång befolkades.
Tyvärr talas inte Oremål idag i någon större omfattning. I centralorten Furudal hör man oftast ett slags dalabergslagsmål med viss ovansiljanintonation.
Lyssna på oremålet
Här kan du lyssna på inledningen till berättelsen om Mormoras Katta mormors katt. Du kan också följa med i texten och i den svenska översättningen.

 

Lästips
1907. Johannes Boëthius
Oremålets ställning inom dalmålet. I svenska landsmål 1907 sid 66 ff.
1920. Karl-Erik Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet del 1
Österdalälven bok lll (sid 96-99)
1977. Ore -socknen och kommunen del ll. Thure Tannerhagen: Språket (sid 379-397)
1998. Mormoras Katta.
Översättning till oremål från älvdalska av Rut Puck Olssons barnbok Mumunes Masse.
Oremål -ordlista på nätet
Läs om Ore socken