Malung

Malungsmålet kan sägas inta en mellanställning mellan övre och nedre västerdalsmålen, och där kan ibland förståelsen kompliceras gentemot de övriga målen inom nedre västerdalsmålen och nedansiljansmålen. Malungsmålet har dock inga diftonger, vilket gör att det hänförs till nedre västerdalsmålen. En del ålderdomligheter i malungsmålet kan återfinnas i bland annnat älvdalsmålet, vilket visar på det nära släktskapet mellan målen. Ett levande mål, men de sista årtiondena utsatt för en stark nedgång.

Lyssna på malungsmålet

Känner du till Mormors katt?

Här kan du lyssna på inledningen till berättelsen om Kâtta in Mormor – mormors katt. Du kan också följa med i texten och i den svenska översättningen.
Den kommer från en översättning från älvdalska av Rut Puck Olssons Mumunes Masse, en barnbok på älvdalska utgiven 1987. Denna bok finns idag översatt till mer än 40 svenska dialekter eller lokalspråk, och fler är på gång!
Inspelningen och texten nedan har hämtats från en CD som utgivits av Stockholms universitet.

”Men ôj, ôj, ôj, hôkken stâkkâr” sa o Mormor fösst gannin o fikk sjå kâtta.
Ä va en måro trâst ätt julâ. Ä va ogalä kâllt ô ä âdd snög mä nâttâ sô ä va âlldeles vitt.
O Mormor va på väg ut ätt ve, ô ä va då o fikk sjå o da mager kâtta,
sôm såt på härbästrâppôn. Ä va ho o kâl fö ”stâkkân”.
Kâtta sågt på ännistsa sôm kâm gaon yvvy gan. O tänkt: ”E o falä, tro?
Ä e full bäst en pâss säg!” O Mormor ställd fro sä´ wäkôrin ô tog te ô talô ve kâtta:
”Skâ´nt du kôm jåt, sô i får strök dä´ litä? Usch, sô kâllt ä e! Frös´nt du? Hän e du hungru kâsstsi?”

Översättning:
” Men oj, oj, oj, vilken eländig stackare!” sade Mormor första gången hon såg Misse.
Det var en morgon strax efter jul. Det var väldigt kallt och det hade snöat under natten.
Mormor var på väg ut efter ved, och det var då hon fick se en förskräckligt mager katt,
som satt på härbresbron. Det var den hon kallade ”stackare”.
Katten tittade på gumman som kom gående över gården. Den tänkte: ”Är hon farlig tro?
Det är nog bäst att passa sig!” Mormor ställde från sig vedkorgen och började tala med Misse:
”Ska du inte komma hit så att jag får klia dig? Usch så kallt det är! Fryser du inte? Är du hungrig tro?”

Malungsmålet – Litteraturtips

Sven O. Hultgren: Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna. Uppsala 1983.

(En doktorsavhandling i Nordiska språk som handlar om dialekten i skolan i Malung, Mora och Älvdalen. Bakgrunden är en debatt om dialekttalande elevers skolprestationer som fördes under 1970-talet. Hultgrens slutsats är att dialekten bör uppfattas som en tillgång – en språklig potential för eleverna.)

Björklund, Stig: Malungsmål och skinnarmål i språkprov. I: Dalmålsstudier. Uppsala 1994.

På Internet
SR: Malungs skinn