Transtrand

Transtrand socken i Malungs kommun har ett mål som är nästintill identiskt med limamålet, dock finns en del skillnader. Gemensamt för Lima och Transtrand är rikedomen på diftonger gemensamma med fornnordiska, norska, isländska och färöiska.

Transtrandsmålet – Litteraturtips

1961. C.G. Färje
Transtrands flora. 1961. Lokala benämningar långt bak i boken.
Utgiven av Transtrands hembygdsförening, Sälen

1991. Stig Björklund
Huvuddrag i Lima – Transtrands sockenmål.
I Lima och Transtrand, Ur två socknars historia, sid 607 – 646. Malung 1991.
Ingår även i Stig Björklund: Dalmålsstudier 1994. ISBN 91-85540-64-1.

2001. Transtrandsmål, 2700 försök
Ordlista och berättelser. Utgiven av transtrandsmålsgruppen

2004. O Mommä a Katta
Översättning till transtrandsmål från älvdalskan
av Rut Puck Olssons barnbok Mumunes Masse