Floda

Floda socken i Gagnefs kommun räknas till Nedre Västerdalarna har ett målföre som intar en mellanställning till till nedansiljanmålen och avviker till stora delar från nedre västerdalsmålen, men ändock kan man se många likheter däremellan. Byn Björbo har några drag i målet som skiljer det från övriga socknen. Levande men utsatt.
  Tidningsartiklar om litteratur på flodamål: dt.se 2010 Böcker av Karin Eivinsson dt.se 2020 Unik flodamålsskatt på skiva dalademokraten.se 2014 Karin berättar om sin farmors bröllop