Youtube

2019 skapade Rickard Blixt från Rättvik Dalmålsakademins Youtubekanal.

Premiär var det för inläsningar av julevangeliet.
I många av våra kyrkor brukar julevangeliet läsas på dalmål. Hur är det i din kyrka?
Alla som läser på julottan är välkomna att kontakta Rickard cuslongodibb@gmail.com eller Eva Olander olandereva@yahoo.se  070-224 40 04  för ytterligare inspelningar!
På dii tiidä stjikkô tjäjsôr Agustus uut e bôôd om att eelô väälä skull skattskrivâs.  (Rättviksmål)
ô hä hännd sä ve ho tia, att frå cäjjsâr Agusstus kamm ett bô att helâ väla skull skattskrevâs. (Nåsmål)
I dämdå dagömå kåm ä jätt böd fro tjäjsörem, sö jättöd Augustus, att ela värdi skulld skattskrivas. (Orsamål)