Våmhus

Våmhus socken är en del av Mora kommun, med ett mål som närmast påminner om älvdalskan, med vilken den också har många gemensamma drag. Vissa variationer förekommer i våmhusmålet, men inte värre än att det kan betraktas som tämligen enhetligt.
Mellan Orsa och Våmhus går en skarp gräns med vissa, smärre svårigheter i förståelse, medan älvdalskan och våmhusmålet lättare förstås sinsemellan.
Gentemot Mora blir situationen mer komplicerad, vilket kommer att framgå under Mora. Våmhusmålet lever relativt starkt

Lyssna på våmhusmålet

Känner du till Mormors katt?

Här kan du lyssna på inledningen till berättelsen om Mormoräs Missä – mormors katt. Du kan också följa med i texten och i den svenska översättningen.
Den kommer från en översättning från älvdalska av Rut Puck Olssons Mumunes Masse, en barnbok på älvdalska utgiven 1987. Denna bok finns idag översatt till mer än 40 svenska dialekter eller lokalspråk, och fler är på gång!
Inspelningen och texten nedan har hämtats från en CD som utgivits av Stockholms universitet.

”Män oj, oj, oj, ukin jenn wisäl!” sadd Mormor fuost gaundsin å så Missä.
Ä wa jenn morgun tras että jö:li. Ä wa rässklit kollt o ä add snitt undä nå:ti.
Mormor wa å weg aut että wi:ðn, då å fick siö jena magra kattu, so såt upå erbärstinnä. Ä wa änä å kolld fe ”wisäl”.
Katta så å kelindsi so kam o d?ick yvy gardn. Å taintsäd: ”Ir å falln truo?
Ä i naug best te pass si!” Mormor stelld frå si wiðåkordsin o byrd o tålå wið Missä:
”Ska ðun´nt kumå jöt so i få klå ði? Uff u kollt ä i:! Fryös ðu´nt? I ðu ungrun kanstsi?”

Översättning:
” Men oj, oj, oj, vilken eländig stackare!” sade Mormor första gången hon såg Misse.
Det var en morgon strax efter jul. Det var väldigt kallt och det hade snöat under natten.
Mormor var på väg ut efter ved, och det var då hon fick se en förskräckligt mager katt, som satt på härbresbron. Det var den hon kallade ”stackare”.
Katten tittade på gumman som kom gående över gården. Den tänkte: ”Är hon farlig tro?
Det är nog bäst att passa sig!” Mormor ställde från sig vedkorgen och började tala med Misse:
”Ska du inte komma hit så att jag får klia dig? Usch så kallt det är! Fryser du inte? Är du hungrig tro?”

Våmhusmålet – Litteraturtips

Womus`n är en tidskrift som kommer ut varje år till midsommar.
2007 blir det nr 35. Den brukar innehålla våmhusmål.

1994. Bertil Ask
Våmhus, Ordlista jämte kortfattad grammatik.

1995. Mormoräs Missä. Rut Puck Olssons
Barnbok Mumunes Masse översatt till våmhusmål från älvdalskan.

1999. Bertil Ask m. fl.
Våmhus, Ordlista Svenska-Våmhusmål jämte kortfattad grammatik samt
våmhusmål-svenska, ett urval grundformer. CD medföljer boken.

2005. Ingela Näsén
Womusmål ati skaulan (Våmhusmål i skolan)
Utgiven av Kulturskolan Miranda, Mora

Ordlista på Internet