Ål

Ål socken i Leksands kommun är nog idag känt av de flesta som Insjön.
Ålmålet kan tyckas vara en variant av Leksandsmålet, men har många drag som särskiljer det.
Tvärtom skulle man kunna vända på resonemanget,
för måhända är det Leksandsmålet som är en variant av ålmålet?
Variationer i ålmålet finns, men de är inte helt tydliga. Framtiden för språket är inte helt ljus.

Ålmålet – Litteraturtips

1962. Stig Björklund
Ålmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dalabergslagsmål
Bidrag till Åhls sockens historia, 3, sid 5 – 51
Ingår även i Stig Björklund: Dalmålsstudier 1994. ISBN 91-85540-64-1.