Dalmål i radion

Dalmålsakademin har sedan 2013 en podradio: Daladialekt  

Program i Radio Siljan våren 2008
Det första programmet sändes den 15 januari och handlade om vinteraktiviteter.
Här VINTERAKTIVITETER och här ett annat inslag BJÖRN

Historik över ”Lokalspråken i etern”
1994 tog ordförande i Ulum Dalska Mats Elfquist kontakt med Radio Dalarna med begäran om program på Dalarnas lokalspråk. Samma begäran sändes 1995 till dåvarande kulturministern. Svaret blev att en minister inte kan gripa in i radions program men hon rådde oss att åter ta kontakt med Radio Dalarna.

1996 begär språk- och hembygdsföreningarna i Ovansiljan sändningstid för lokalspråken. Positivt besked erhölls från redaktionschefen som
beslöt att lokalspråken får 10 minuter varannan vecka.

1 augusti 1998 meddelar Radio Dalarna att tisdagsprogrammen
på lokalspråken fortsätter under hösten. I ett brev till redaktionschefen för Radio Dalarna från Dalmålsakademin begärs även repriser efter önskemål från många lyssnare som kontaktat föreningen.
Redaktionschefen svarar i brev att Radio Dalarna är stolt över att ha ett
”dialekthörnsprogram” men önskar att det tas upp nutida speglingar
och frågeställningar och inte bara de tider som varit. (t.ex fäbodar och dylikt.)
Ulum Dalskas ordf. begär i brev i dec 2002 och maj 2004 till SVT att Sveriges lokalspråk får sändningstid i TV en timme/vecka liksom samerna. Svaret blev nekande.

Under 2004 och 2005 fortsatte Radio Dalarna att sända mellan 17 och 18
varannan vecka men 2006 minskades tiden till 45 minuter för att 2007 helt upphöra.