Boda

Boda socken i Rättviks kommun ligger nära Ore, en socken med vilken stort samröre finns, både historiskt och i nutid. Ändå hör Bodamål och Oremål till olika språkområden. Sockenmålet kan sägas vara en variant av rättviksmålet, dock med sina egenheter, skilda från rättviksmålet. Framtiden för bodamålet är mycket oviss.

Lyssna på bodamålet

Känner du till Mormors katt?

Här kan du lyssna på inledningen till berättelsen om Mormorôs Kattâ – mormors katt.

Du kan också följa med i texten och i den svenska översättningen.
Den kommer från en översättning från älvdalska av Rut Puck Olssons Mumunes Masse, en barnbok på älvdalska utgiven 1987. Denna bok finns idag översatt till mer än 40 svenska dialekter eller lokalspråk, och fler är på gång!
Inspelningen och texten nedan har hämtats från en CD som utgivits av Stockholms universitet.

”Männ åj, åj, åj, tokin eländu stakkârô,” sad momor fåst gånjôn o såg katta. Ä va enn mårgån trast ättôr juḷ. Ä va vådli kâllt å ä a snugâ på nattä. Momor va på väg ut ättôr vôd å ä va då o fek si e asskḷi magôr kattâ, som såt på hârbrôstrappån. Ä va hônom som o kâllô får ”stakkârn”.

Katta tittô på tjärinjä som kåm å gek ivir gåḷn. Ânn täntjô: ”Äro farlin tro?Ä e nog bässt tä pass sä!” Momor ställô frå sä vôdåkårjôn å bôrd å ”pratâ” mâ kattån: ”Skâ dunt kom hit sô je kânn kḷäjj dä? Usj, vâ kâllt ä e! Fris dunt? Kânstje du ä hungru?”

Översättning:
” Men oj, oj, oj, vilken eländig stackare!” sade Mormor första gången hon såg Misse.
Det var en morgon strax efter jul. Det var väldigt kallt och det hade snöat under natten. Mormor var på väg ut efter ved, och det var då hon fick se en förskräckligt mager katt, som satt på härbresbron. Det var den hon kallade ”stackare”.
Katten tittade på gumman som kom gående över gården. Den tänkte: ”Är hon farlig tro? Det är nog bäst att passa sig!”
Mormor ställde från sig vedkorgen och började tala med Misse:
”Ska du inte komma hit så att jag får klia dig? Usch så kallt det är! Fryser du inte? Är du hungrig tro?”

Bodamålet – Litteraturtips

1998. Mormorôs Katta.
Översättning till bodamål från älvdalska
av Rut Puck Olssons barnbok Mumunes Masse.