Aktuellt 2021

Årsmötet 2020 är framflyttat på obestämd tid. 

Vår studiecirkel i grammatik 2020 är INSTÄLLD
p g a rådande omständigheter

Alla intresserade inbjuds att vara med. Deltagande är gratis. Det enda som krävs är medlemsskap i Dalmålsakademin och ett intresse för dalmål och grammatik. Dock behövs inga särskilda kunskaper i vare sig dalmål eller grammatik. Vi provar oss fram och hjälper varandra. Vi håller till på ABF i Orsa.
Ta kontakt med Eva Olander
olandereva@yahoo.se     070-224 40 04

Årets första styrelsemöte är förlagt till bygdegården i
Nås söndag 9 februari 2020 kl 15.
Då är hembygdsföreningarna från Floda, Nås, Järna och Äppelbo inbjudna samt Rune Björk från Gagnefs Närradio.
Alla hälsas varmt välkomna!