OÖD

OÖD= Ordbok över folkmålen i övre Dalarna ges ut av Institutet för språk och folkminnen.
Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD) ges ut häftesvis. Hittills har 45 häften (2020) publicerats.
Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst.
Här kan du läsa häftena som pdf  (obs inte böckerna i listan)
Alla häften finns att köpa här
Varje ord beskrivs detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används.
Ordboken bygger på ett mycket omfattande arkivmaterial i form av kortsamlingar av dialektord.
Utgivningen sker häftesvis och har 2020 hunnit till häfte 45, som avslutas med ordet övre
Sammanlagt beräknas OÖD omfatta 46 häften.
Projektet leds av Kristina Hagren
dialekter@isof.se
Källa: Institutet för språk och folkminnen