OÖD

OÖD= Ordbok över folkmålen i övre Dalarna ges ut av Institutet för språk och folkminnen.
Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD) ges ut häftesvis. Hittills har 43 häften publicerats. Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst.
Här kan du läsa det senast utkomna häftet 2018, nr 43 (som pdf)
Alla häften finns att köpa här
 
Varje ord beskrivs detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används.
Omslag OÖD.
Ordboken bygger på ett mycket omfattande arkivmaterial i form av kortsamlingar av dialektord.
Utgivningen sker häftesvis och har nu hunnit till och med häfte 43, som avslutas med ordet vindhöra.
Sammanlagt beräknas OÖD omfatta 46 häften.
Projektet leds av Kristina Hagren kristina.hagren@sprakochfolkminnen.se
Källa: Institutet för språk och folkminnen