Äppelbo

Äppelbo socken i Vansbro kommun visar stark närhet till Järnamålet, men med en del likheter med malungsmålet.
Äppelbomålet är ännu ett levande mål, men tunnas ut alltmer.