Gagnef

Gagnef socken i Gagnefs kommun är ett tämligen enhetligt språkområde.
Variationer mellan byarna inom socknen förekommer, men de är av underordnad betydelse. Ett stort undantag är kapellförsamlingen Mockfjärd, vars mål räknas till Västerdalsmålen (dock med starka influenser från Gagnefsmålet).

Historiskt har Gagnef haft stort inflytande på både Bjurs och Ål.

Gagnefsmålet – Litteraturtips

Anders Gagnér: Gagnefsmålet. I: Gagnef och Mockfjärd, en hembygdsbok. 1952.