Dalmål i skolan

En rolig historia:
Svän Margit i Budum va minn å buförät emat frå Åsim je began. Dämm add lässa full tryllo, å Margit djikk brevi å djärd sukko. Upi tryllon add o je full bytt åv mysusmör så o add koka. Je åv tjym add nys litna å kåven va så litn att ann va upi jänn tjitt i tryllon. Tryllo dulltät full mäss dämm fo. Margit såg att ä add skvutti nå upå tryllbraddi å trodd ä va frå mysubytton. Ä va innt tä latt nå fögoss i do tidi, så o tog boti minn finggrum å slaprät åv ä. Sä byrrd o å sveri å säjjd: ”Tvi åt väggum, dra åt fannum, i tror ä va kåvdrit”.

Projektet ”Dalmål i skolan” genomfördes under läsåret 2004/2005 i Mora kommun. Syftet med projektet var att hitta metoder för att använda dalmål i skolans ordinarie undervisning. Arbetet resulterade till exempel i att ovanstående roliga historia blev tecknad film.

Enligt Dalmålsstudien vill mellan 74 och 94 % av föräldrarna i dalmålsområdet att deras barn ska delta i undervisning i dalmål. Behovet finns alltså för tusentals barn i länet, men dalmål räknas inte som ett modersmål (tidigare kallat ”hemspråk”), som undervisas i skolan. Under projektet prövades många arbetsmetoder, som alla var intressanta i sammanhanget, men projektets slutsatser blev av en annan art:

– Om man vill göra en insats för att försöka få dalmålet att överleva, så är det nödvändigt med modersmålsundervisning. Beslutsfattarna borde på detta sätt ta hänsyn till den kraftiga föräldraopinionen.

– Satsningen bör samordnas genom en regional språkpolitik, som lutar sig mot riksdagsbeslutet i december 2005 om det svenska språket, där dialekterna fått en starkare ställning. Övre Dalarna har ett eget språk, och det kan vi vara stolta över och använda oss av i nya sammanhang.

Läs litteraturen som projektet resulterade i:
Dalmål_i_skolan_Rapport_från_ett_projekt_i_Mora_kommun

Tipslista för Dalmål ger tips till lärare i grundskolan. Den är tryckt i en liten upplaga och kan beställas via Sylvia Måsan, se kontaktrutan nedan.
Womusmål ati skaulan är troligen landets första publicerade dalmålsläromedel avsett för grundskolan. Författare är Ingela Näsén. Utgivare: Kulturskolan Miranda. Materialet är fritt att kopiera och översättas till valfritt språk. Det kommer också ev. att ges ut som CD, vilket gör att man lätt kan ändra texterna till sitt eget mål.

Beställ hos Kulturskolan Miranda, tel 0250-266 14, eller Sylvia Måsan, 073-95 66 410.
Litteraturen finns också att låna på biblioteket.