Vad är dalmål?

Dem täläd öllör såjno sökön-språk, ö ed wa, för, int undli, dö summör jegd emå sunnå eld westa sjun, ö summör bört-a blåbjari, dar soli gör nid. ’De talade alla sina sockenspråk, och det var ju inte konstigt, då somliga bodde söder eller väster om sjön, och somliga bortom de blå bergen, där solen går ner. Näsnissa Olof Samuelsson (Orsa Skoltidning, 1931) Orsamål är ett av de sockenspråk som tillsammans bildar dalmålens mångskiftande språkvärld. Dalmålen talas i den del av landskapet Dalarna som kallas Övre Dalarna eller dalmålsområdet och sträcker sig längs de två älvdalarna som bildar Västerdalarna och Österdalarna (med Ovansiljan och Nedansiljan) till älvmötet. För ca 100 år sedan talades dalmål i 21 socknar. Dessa ingår idag i nio av Dalarnas kommuner. Även om socknarna numera inte har någon officiell funktion så är det praktiskt att utgå från dem när man vill beskriva dalmålet, eftersom sockengränserna oftast är verkliga språkgränser.