Om oss

ÄNGSKLOCKA
Ängsklocka

I dalmålens språkvärld får du möta:
– Levande språkliga fornminnen
– Rik språklig mångfald och stark lokal identitet
– Ett annorlunda ordförråd
– Märkliga och ovanliga ljud
– Fascinerande och invecklad grammatik

Dalmålsakademin är en sammanslutning av föreningar och enskilda som vill värna om dalfolkets mångskiftande språkskatt.

Dalmålsakademin har som sin uppgift att främja dalmålens fortlevnad samt sprida kunskap om och verka för dokumentation av dalmålen.

Storbrot
Storbrot
Hus i Gopsmor
Gopsmor
Ett femtiotal människor, många i folkdräkt, reser majstången. Midsommar i Dalarna
Midsommarfest