Sollerön

Sollerö socken hör till Mora kommun.
Målet har mycket gemensamt med de centrala moramålen liksom med Södra Venjan.
Vissa variationer av målet kan höras inom socknen.
Läs om och lyssna på sollerömålet (soldmålä) här
Känner du till Mormors katt?
Här kan du lyssna på inledningen till berättelsen om Missan Mormor – mormors katt. Du kan också följa med i texten och i den svenska översättningen.
Den kommer från en översättning från älvdalska av Rut Puck Olssons Mumunes Masse, en barnbok på älvdalska utgiven 1987. Denna bok finns idag översatt till mer än 40 svenska dialekter eller lokalspråk, och fler är på gång!
Inspelningen och texten nedan har hämtats från en CD som utgivits av Stockholms universitet.
”Men ååj, ukän varäls!” säjd Mormor fösst gåndjän o såg Missan.
Ä va jänn mårrgån alldeläs ättär joln. Ä va ljotkållt, å ä add snjoga umm nåti.
Mormor va upå veg åjt fö tä ta inn vid, å ä va då o fikk sjå je magär katta,
så såt upå ärrbäsbrun. Ä va on o kållät fe ”varäls”.
Missan glonät å doda kelindji, så kamm krällnd åjtär gardim. An tänkt: ”Må-säj umm o e falin?
Ä e full bässt tä pass si.” Mormor ställät frå si vidåkårrdjän å byrdå prat vi Missan:
”Sa´nt du kumå jån-a mi ä, så i når te kläj di? Uj ur kållt ä e! Frjos innt du, älld e du unggrån o, kannstji?”
Översättning:
” Men oj, oj, oj, vilken eländig stackare!” sade Mormor första gången hon såg Misse.
Det var en morgon strax efter jul. Det var väldigt kallt och det hade snöat under natten.
Mormor var på väg ut efter ved, och det var då hon fick se en förskräckligt mager katt,
som satt på härbresbron. Det var den hon kallade ”stackare”.
Katten tittade på gumman som kom gående över gården. Den tänkte: ”Är hon farlig tro?
Det är nog bäst att passa sig!” Mormor ställde från sig vedkorgen och började tala med Misse:
”Ska du inte komma hit så att jag får klia dig? Usch så kallt det är! Fryser du inte? Är du hungrig tro?”
Sollerömålet – Litteraturtips
1988. Stig Björklund
Några diftongvarianter i sollerömål och grannmål i Ovansiljan.
I: Sool-öen 1988, sid 27 – 30, Sollerön 1988.
Ingår även i Stig Björklund: Dalmålsstudier 1994. ISBN 91-85540-64-1.
1999. Margit Andersson och Suzanne Danielsson
Färdär frå Soldn. Spår från Sollerön. En ordbok på soldmål.
2000. Missan Mormor.
Översättning av Rut Puck Olssons barnbok ”Mumunes Masse”
till sollerömål från älvdalskan.
2003. Mer umm Missan Mormor.
Översättning av Rut Puck Olssons barnbok ”Mier um Masse”
till sollerömål från älvdalskan.