Dalmålsstudien

-Finns det några barn som kan tala dalmål nuförtiden? -Vill de lära sig dalmål i skolan? -Tycker föräldrarna att dalmålet är värt att bevara? -Vad säger skolpersonalen? -Finns det skillnader mellan de olika kommunerna inom dalmålsområdet? Under 1999 genomförde Dalmålsakademin en stor undersökning som riktade sig till alla barn i åldrarna 4-12 år, deras målsmän samt till all skolpersonal i åtta kommuner i dalmålsområdet, med 10 565 besvarade enkäter. Projektet presenteras utförligt i en rapport som redovisar bakgrunden och arbetets uppläggning, samt presenterar och analyserar enkätsvaren. Resultatet visas i form av tabeller där enkätsvaren sammanställts kommunvis. Här följer några siffror ur rapporten: 4,5 % av barnen i Mora har svarat att de talar dalmål, 34 % förstår dalmål, fast de inte kan tala, och 57,5 % av Morabarnen svarade att de vill lära sig dalmål i skolan. Dalmålet tycks leva starkast i Malung. Där svarar närmare 79 % av målsmännen ja på frågan: ”Talar någon i familjen dalmål?” Detta är den högsta svarsprocenten bland de åtta kommuner som ingår i enkäten. Sämst tycks läget vara i Orsa, där endast 23 % svarat att någon i familjen talar dalmål. En stor majoritet av skolpersonalen – mellan 77 % (i Orsa) och 97 % (i Malung) – tycker att bevarande av dalmålet är viktigt och en majoritet av föräldrarna – mellan 74 % (i Orsa) och 94 % (i Älvdalen)  vill att barnen ska delta i dalmålsundervisning.