Varför räknas inte alla Dalarnas dialekter till dalmålen?

Indelningen av Dalarnas dialekter har en historisk och språkvetenskaplig bakgrund.

Dalmål talas i Övre Dalarna, medan Nedre Dalarnas dialekter kallas dala-bergslagsmål.

Den kulturella och språkliga gränsen mellan Övre och Nedre Dalarna har sin grund i den stora påverkan som gruvbrytningen i Stora Kopparberget (Falu gruva) hade på samhället och befolkningen. De mer avlägsna bygderna i Övre Dalarna förblev länge mer opåverkade, kulturellt och språkligt.

Socknarna Särna och Idre i nordväst tillhörde tidigare Norge och dialekterna där räknas som norska, medan dialekten i den del av landskapet som tillhör Gävleborgs län (Orsa finnmark) räknas till hälsingemålen.