Lima

Lima socken i Malungs kommun innehåller inga stora variationer i målet som ställer till problem i förståelsen.
Målet är levande, men allt färre använder sig av det.