Lima

Lima socken i Malungs kommun innehåller inga stora variationer i målet som ställer till problem i förståelsen.
Målet är levande, men alltfärre använder sig av det.