Mora

Ingenstans inom dalmålsområdet har dialektsplittringen nått en sådan omfattning som i Mora socken. Från norr till söder skiljer sig målet så mycket åt, att det kan innebära vissa svårigheter i förståelse.

Mora Hembygdslags webbsida om dialekter
Mora hembygdslag på Facebook

Lyssna på moramålet
Känner du till Mormors katt?
Här kan du lyssna på inledningen till berättelsen om Mårmåras Missa – mormors katt. Du kan också följa med i texten och i den svenska översättningen.
Den kommer från en översättning från älvdalska av Rut Puck Olssons Mumunes Masse, en barnbok på älvdalska utgiven 1987. Denna bok finns idag översatt till mer än 40 svenska dialekter eller lokalspråk.
Inspelningen och texten nedan har hämtats från en CD som utgivits av Stockholms universitet.
”Men åj, uken wask!” sagd Mårmår fösst gåndjen o såg Missan.
Ä wa jen mårgun trast ettär jole. Ä wa ljotkållt, å ä add snjogo upo nåte.
Mårmår wa å weg ajt ettär wirn, å ä wa då o fikk sjå jenn mågran katt,
så såt upå erbresbrune. Ä wa an o kålled fe ”wastsen”.
Missan titted å dora kelindje, så kam keklendes yvur gardn. An tenkt: ”E o falen tro?
Ä e full best pass-se.” Mårmår stelled frå se wiråkårdjen å byrdå tålå min Missan:
”Ska-nt du kumå jon så I når-a te klå de? Uj ur kållt ä e! Frjos du-nt, eld e du unggrun kanstsi?”
Översättning:
” Men oj, oj, oj, vilken eländig stackare!” sade Mormor första gången hon såg Misse.
Det var en morgon strax efter jul. Det var väldigt kallt och det hade snöat under natten.
Mormor var på väg ut efter ved, och det var då hon fick se en förskräckligt mager katt,
som satt på härbresbron. Det var den hon kallade ”stackare”.
Katten tittade på gumman som kom gående över gården. Den tänkte: ”Är hon farlig tro?
Det är nog bäst att passa sig!” Mormor ställde från sig vedkorgen och började tala med Misse:
”Ska du inte komma hit så att jag får klia dig? Usch så kallt det är! Fryser du inte? Är du hungrig tro?”
Moramålet – Litteraturtips
Missmårn är en tidskrift som kommit ut i över 30 år. Den innehåller ofta moramål.
1977. Gardn å fotjä dar. del 1. En berättelse på Utmelands gamla bymål. Utgiven av Utmelands byalag.
1981. Gardn å fotjä dar. del 2.
1982. Stig Björklund
En bröllopsdikt på moramål från år 1646. I Svenska landsmål och svenskt folkliv 1982,
sid 31 – 51. Ingår även i Stig Björklund: Dalmålsstudier 1994. ISBN 91-85540-64-1.
1987. Mårmåras Missa. Översättning till moramål från älvdalskan
av Rut Puck Olssons bok Mumunes Masse. Barnbok om en katt.
1990. Bygdemål i Mora. Östnor och dess grannbyar Öna och Kråkberg.
1991. Mer um Mårmåras Missa Översättning till moramål från älvdalskan
av Rut Puck Ols-sons bok ”Mier um Masse”. Barnbok om en katt.
1999. John Helgander: Dialektens utdöende. I: Pettersson, Täpp J.-E. & Karlsson, O. (red.), Mora. Ur Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus socknars historia. 3. Mora. S. 281-338.
2002. Mormålsbibeln. Bibeltexter översatta till olika moramål.