Dalmålsakademin startar en studiecirkel i Dalmålsgrammatik!
Alla intresserade inbjuds att vara med. Deltagande är gratis. Det enda som krävs är medlemsskap i Dalmålsakademin och ett intresse för dalmål och grammatik. Dock behövs inga särskilda kunskaper i vare sig dalmål eller grammatik. Vi provar oss fram och hjälper varandra.
När vi träffas i styrelsen brukar vi nästan alltid prata om olika ord och hur de används och böjs, och så jämför vi hur vi säger på våra olika dalmål.
Tanken med studiecirkeln är att vi ska göra detta lite mer systematiskt!
Som utgångspunkt tar vi Lars Levanders omfattande bok Dalmålet I-II från 1921-25. (Den som har ett exemplar kan gärna ta med den, annars använder vi min bok.) Jag tar även med Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna (=Dalmålsordboken), så vi kan slå upp, om det är något ord vi undrar över. Ta även med andra ordböcker, språkbeskrivningar och texter, som ni har. Och så utgår vi naturligtvis från vår egen språkkunskap och språkkänsla. En uppgift för studiecirkeln blir att jämföra hur vi pratar idag med hur dalmålet beskrevs för hundra år sen av Levander och andra språkforskare. Känner vi igen oss? Stämmer beskrivningen? Har språket förändrats?
Vi börjar lite försiktigt med substantivböjningar. Och så antecknar vi hela tiden vad vi kommer fram till.
Första träffen blir lördagen den 21 januari kl 14 på ABF i Orsa. Därefter bestämmer vi när, var och hur ofta vi ska träffas. (Ett förslag är att vi träffas en gång i månaden. Kanske i Rättvik i februari?) Det är inte nödvändigt att vara med från början och den som är nyfiken kan vara med en eller några gånger.
Samordnare och ledare för cirkeln i ik, sö jättör Eva Olander ö språkör ossmol.
Alla är välkomna, men deltagarantalet kan behöva begränsas! Intresseanmälan till olandereva@yahoo.se
Welkumigör a Ossa den 21 januari.
Sjåssum!