Aktuellt 2019

KALLELSE till
Dalmålsakademins årsmöte
söndag 28 april klockan 16.00
ABF:s lokaler på Dalagatan 12 i Orsa

Välkomna till årsstämman!
Ska vi låta vår förening gå i graven? Dalmålsakademin har funnits sedan 1997. Kommunikationen med medlemsföreningarna, våra uppdragsgivare, har inte fungerat så bra. Även om Dalmålsakademin läggs ner, hoppas vi på ett samarbete kring dalmålen/dalskan.
Förlängd motionstid:
Motioner till årsmötet skall lämnas senast måndag 8 april till ordföranden Sylvia Måsan sylviamasan@gmail.com
adress: Bengtsarvsvägen 63 792 90 SOLLERÖN

VÄLKOMNA!

————————————————————————

Er alla i våra medlemsföreningar tillönskar vi i Dalmålsakademin
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.
Vilka är era planer i dialektarbetet för det kommande året 2019?
Vi kanske kan hjälpa till!
Vem är er förenings representant i Dalmålsakademin?
Kontakta vår sekreterare Eva Olander, olandereva@yahoo.se
På vår hemsida kan ni läsa om vårt arbete och informera om er egen verksamhet,
vi finns också på Facebook.

***************************************************

Vår fjärde träff i studiecirkeln äger rum måndag 24 september kl 18 i ABF’s lokaler, Orsa.Välkommen du också!

 

Ett stort grattis till Ulum Dalska som fått 7 miljoner från Allmänna arvsfonden!
Se artikel i Mora Tidning den 8 juni:
”Allmänna arvsfonden beslutade på torsdagen att bevilja drygt sju miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska göra att älvdalskan kan revitaliseras och räddas från utdöende. Pengarna ska bland mycket annat användas till att producera läroböcker, appar, dataspel, och undervisningsmaterial på älvdalska och utbilda lärare.”

 

Välkomna på nystart i vår studiecirkel om Dalmål!
Vi ses den 1 juli på Sollerö gammelgård.
Det börjar kl 11 med ett styrelsemöte på ca en timme. Därefter bjuds alla på kaffe på Gammelgårdens servering och ca 12.30 övergår mötet i en studiecirkel.
Vi kommer att ägna oss åt att översätta korta texter till våra olika mål och sedan jämföra och diskutera dem.
Vi håller på till kl 15, eller så länge vi har lust.
Alla intresserade är välkomna!

 

Välkommen till styrelsemöte för Dalmålsakademin
måndag 28 maj kl 18.00 på Orsa hembygdsgård

 

Välkommen till Dalmålsakademins årsmöte 29 april 2018
kl 14 i Orsa Hembygdsgård

Soldmål

Kalläls båta Dalmålsakademinas årsmötä

sundan 2018-04-29 14.00

upå Orsa Hembygdsgård

Velkemigär båta årsmötä!

Förenindji a gändji upå ”sparlåga” jätt tag. Styrälsn a fundera upå tä lägg nid förenindji men vill fösötj tä fortsätt. Fö dö viljum vir a bättär kontakt minn värä medlemsföreninggär å enstjild medlemmär å få synpunktär å önskemål umm vännd Dalmålsakademin sa djärå.

Tånkan minn Dalmålsakademin e tä fungger såmm jän mötäsplass fö ållär så e intresseradär åv dalska/dalmål. Vir upäsum kunn informer um ållt så änndär minn språtjä i värä områd å önstjum fö dö jänn kontaktperson i veru medlems-föreningg så kann djä våss informasion. Vir viljum djänn informer umm ä upå Dalmåls-akademinas emsäjjd å fäjjsbokksäjjda.

Svenska

Kallelse till

Dalmålsakademins årsmöte

söndag 2018-04-29 14.00

på Orsa Hembygdsgård

Välkomna till årsmötet!

Föreningen har gått på sparlåga under en tid. Styrelsen har övervägt nedläggning men vill försöka driva föreningen vidare. Därför vill vi ha bättre kontakt med våra medlems-föreningar och enskilda medlemmar och få synpunkter och önskemål om vad Dalmåls-akademin ska vara till för.

Tanken med Dalmålsakademin är att fungera som en mötesplats för alla som är intresserade av dalska/dalmål. Vi hoppas kunna förmedla information om allt som händer med språket i vårt område och önskar därför en kontaktperson i varje medlems-förening som kan ge oss information. Vi vill gärna informera om detta på Dalmåls-akademins hemsida och facebooksida.