Aktuellt 2018

Välkomna på nystart i vår studiecirkel om Dalmål!

Vi ses den 1 juli på Sollerö gammelgård.

Det börjar kl 11 med ett styrelsemöte på ca en timme. Därefter bjuds alla på kaffe på Gammelgårdens servering och ca 12.30 övergår mötet i en studiecirkel.
Vi kommer att ägna oss åt att översätta korta texter till våra olika mål och sedan jämföra och diskutera dem.

Vi håller på till kl 15, eller så länge vi har lust.

Alla intresserade är välkomna!

 

Välkommen till styrelsemöte för Dalmålsakademin
måndag 28 maj kl 18.00
på Orsa hembygdsgård

Välkommen till Dalmålsakademins årsmöte 29 april 2018
kl 14 i Orsa Hembygdsgård

Soldmål

Kalläls båta Dalmålsakademinas årsmötä

sundan 2018-04-29 14.00

upå Orsa Hembygdsgård

Velkemigär båta årsmötä!

Förenindji a gändji upå ”sparlåga” jätt tag. Styrälsn a fundera upå tä lägg nid förenindji men vill fösötj tä fortsätt. Fö dö viljum vir a bättär kontakt minn värä medlemsföreninggär å enstjild medlemmär å få synpunktär å önskemål umm vännd Dalmålsakademin sa djärå.

Tånkan minn Dalmålsakademin e tä fungger såmm jän mötäsplass fö ållär så e intresseradär åv dalska/dalmål. Vir upäsum kunn informer um ållt så änndär minn språtjä i värä områd å önstjum fö dö jänn kontaktperson i veru medlems-föreningg så kann djä våss informasion. Vir viljum djänn informer umm ä upå Dalmåls-akademinas emsäjjd å fäjjsbokksäjjda.

Svenska

Kallelse till

Dalmålsakademins årsmöte

söndag 2018-04-29 14.00

på Orsa Hembygdsgård

Välkomna till årsmötet!

Föreningen har gått på sparlåga under en tid. Styrelsen har övervägt nedläggning men vill försöka driva föreningen vidare. Därför vill vi ha bättre kontakt med våra medlems-föreningar och enskilda medlemmar och få synpunkter och önskemål om vad Dalmåls-akademin ska vara till för.

Tanken med Dalmålsakademin är att fungera som en mötesplats för alla som är intresserade av dalska/dalmål. Vi hoppas kunna förmedla information om allt som händer med språket i vårt område och önskar därför en kontaktperson i varje medlems-förening som kan ge oss information. Vi vill gärna informera om detta på Dalmåls-akademins hemsida och facebooksida.

2017

Under hela året 2017 har föreningens verksamhet gått på sparlåga. Grammatikstudiecirkeln har inte haft några träffar sedan den 30 maj. Men under våren 2018 ska vi komma igång med cirkeln igen!
——————————
En studiecirkel i Dalmålsgrammatik är en lämplig uppgift för en förening som kallar sig  Dalmålsakademin!
Cirkeln är igång! Nästa träff blir lördag 13 maj 2017 kl 11-15; lokal ABF i Orsa.
och därefter tisdag 30 maj 2017 kl 17; lokal Rosa Huset, Mora
Välkommen du också!

Deltagare vid första träffen:
Nall Lasse Andersson – Nås
Anki Elings Blomberg – Ore
Sven Blomberg – Järna
Margit Andersson – Sollerön
Stefan Jacobsson – Älvdalen, Åsen
Kjell Sletten – Trysil
Karin Wennberg – Venjan
Sigurd Mårsén – Orsa, Skattungbyn
Bengt Norberg – Rättvik, Västbjörka
Eva Olander – Orsa
 Här finns en sammanfattning av vad vi pratade om vid första träffen:
Dalmålsgrammatik_utskick 1

 

Dalmålsakademin startar en studiecirkel i Dalmålsgrammatik!
Alla intresserade inbjuds att vara med. Deltagande är gratis. Det enda som krävs är medlemsskap i Dalmålsakademin och ett intresse för dalmål och grammatik. Dock behövs inga särskilda kunskaper i vare sig dalmål eller grammatik. Vi provar oss fram och hjälper varandra.
När vi träffas i styrelsen brukar vi nästan alltid prata om olika ord och hur de används och böjs, och så jämför vi hur vi säger på våra olika dalmål. Tanken med studiecirkeln är att vi ska göra detta lite mer systematiskt!
Som utgångspunkt tar vi Lars Levanders omfattande bok Dalmålet I-II från 1921-25. (Den som har ett exemplar kan gärna ta med den, annars använder vi min bok.) Jag tar även med Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna (=Dalmålsordboken), så vi kan slå upp, om det är något ord vi undrar över. Ta även med andra ordböcker, språkbeskrivningar och texter, som ni har. Och så utgår vi naturligtvis från vår egen språkkunskap och språkkänsla. En uppgift för studiecirkeln blir att jämföra hur vi pratar idag med hur dalmålet beskrevs för hundra år sen av Levander och andra språkforskare. Känner vi igen oss? Stämmer beskrivningen? Har språket förändrats?
Vi börjar lite försiktigt med substantivböjningar. Och så antecknar vi hela tiden vad vi kommer fram till.
Första träffen blir lördagen den 21 januari kl 14 på ABF i Orsa. Därefter bestämmer vi när, var och hur ofta vi ska träffas. (Ett förslag är att vi träffas en gång i månaden. Kanske i Rättvik i februari?) Det är inte nödvändigt att vara med från början och den som är nyfiken kan vara med en eller några gånger.
Alla är välkomna, men deltagarantalet kan behöva begränsas.
Intresseanmälan till olandereva@yahoo.se
Samordnare och ledare för cirkeln i ik, sö jättör Eva Olander ö språkör ossmol.
Welkumigör a Ossa den 21 januari.
Sjåssum!

 

 

 

Sommarkurs i orsamål
Veckan före midsommar var det en liten kurs i orsamål på Orsa Hembygdsgård. Deltagarna var språkforskare som tidigare deltagit i kurser och konferenser om älvdalska. Kursarrangörer var Karin Ohlsén och Eva Olander
kursen uppmärksammandes i en artikel i Dalarnas tidningar:
(klicka på länken nedan)
VI tycker att orsamålet också är värt att uppmärksamma

 

Sommarkurs i orsamål juni 2016

Sommarkurs i orsamål juni 2016

Ossmolslag juni 2016, tillsammans med sommarkursen i orsamål

Ossmolslag juni 2016, tillsammans med sommarkursen i orsamål

 

 

ÅRSMÖTET 2016 hölls den 15 maj i Västbjörka bystuga i Rättvik
Här nedan finns länkar till årsmötesprotokoll:

Dalmålsakademin. Protokoll årsmöte 2106

Diskussion under Dalmålsakademins årsmöte 2016

 

 

Dalmålsakademin på ”Tredje konferensen om älvdalska” i Köpenhamn våren 2015

Den 7-8 maj 2015 hölls Trið råðstemną um övdalskų, Tredje konferensen om älvdalska, på Köpenhamns universitet. Dalmålsakademin var inbjuden för att representera den språkliga mångfald som älvdalskan, eller älvdalsmålet, är en del av.
Det skedde i form av en utställning som visades utanför den sal där konferensen hölls och där konferens-deltagarna samlades mellan föredragen. Utställningen sågs också av studenter som passerade förbi, och vi fick många tillfällen att visa upp och berätta om våra språk och om vår verksamhet för många språkintresserade.

Dalmålsakademins utställning OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På konferensens hemsida kan man se hela konferensprogrammet.
De flesta föredragen finns att se som videofilmer.
Kolla här!

Konferensen 1